Preporuke u vezi sa politikom za „ACROSS: Povezivanje i revitalizacija kroz sport“

Ove preporuke su deo projekta „ACROSS – Age: Connecting & Revitalizing through Sports“, koji je podržan od strane Erazmus+ programa Evropske unije. Reč je o kolektivnom radu Konzorcijuma projekta koji čine nevladine organizacije „Move It“ (Grčka), „Libero“ (Srbija) i „Idea“ (Severna Makedonija), kao i sportski klubovi „AC Panorama“ (Grčka). ), „GroBasket“ (Srbija) i „SC Aleks-Delfini“ (Severna Makedonija).

Da bi razvio ove preporuke, naš konzorcijum je sproveo opsežna istraživanja i analize. Prikupili smo podatke putem onlajn istraživanja i dobili dragocene povratne informacije od pilot aktivnosti koje uključuju decu, starije građane i sportiste. Naš cilj je da se uhvatimo u koštac sa trenutnim izazovima sa kojima se suočavaju ove ciljne grupe i istaknemo ogromne prednosti međugeneracijskih sportskih aktivnosti kao moćnog alata za podsticanje međugeneracijskog dijaloga.

Evo naših ključnih preporuka:

  • Promovisati prednosti međugeneracijskog sporta svim ciljnim grupama

Pozivamo vlasti, sportske organizacije, klubove i relevantne zainteresovane strane da aktivno promovišu i ističu pozitivne aspekte međugeneracijskog sporta. Pokažite društvene, fizičke i mentalne prednosti da biste izazvali interesovanje među svim starosnim grupama.

  • Stvarati veze i kanale saradnje između sportskih društava i ustanova za stara lica

Podstičemo saradnju između sportskih udruženja i ustanova za stare kako bi promovisali međugeneracijski dijalog. Izgradnja veza omogućava inkluzivne programe koji koriste svim učesnicima i promovišu međusobno razumevanje.

  • Podsticati uključivanje međugeneracijskih sportskih aktivnosti u redovno planiranje

Pozivamo sve sportske klubove i udruženja da integrišu međugeneracijske aktivnosti u svoj nastavni plan i program. Na taj način rešavamo nedostatak mogućnosti i promovišemo razumevanje i saradnju među različitim starosnim grupama. Ovi subjekti postaju zagovornici međugeneracijskog dijaloga kroz sport.

  • Preduzeti mere za olakšavanje učešća starijih u sportskim aktivnostima:

Pozivamo vlasti da pomognu sportskim klubovima i udruženjima da postanu pružaoci inkluzivnih usluga. Omogućite aktivno učešće starijih građana u sportu uklanjanjem barijera, poboljšanjem infrastrukture i pružanjem prilagođene podrške. Jednak pristup sportskim beneficijama promoviše zdravo starenje i društvenu integraciju.

Pristupite celom dokumentu ovde:

POLICY RECOMMENDATIONS