ACROSS Rezultati Istraživanja

Uzbuđeni smo što predstavljamo naš istraživački izveštaj pod nazivom „Međugeneracijske aktivnosti kroz sport“. Ova sveobuhvatna studija ulazi u oblast međugeneracijskog angažmana, bacajući svetlo na transformativnu moć sporta u premošćivanju generacijskih jazova i negovanju jačih veza u zajednici.

Istraživanje je sprovedeno u tri različite zemlje—Grčkoj, Severnoj Makedoniji i Srbiji, na 3 različita jezika i ciljano na 3 različite ciljne grupe u koje su direktno uključene. Ove grupe uključuju decu uzrasta 12-18 godina, starije osobe preko 60 godina ( dve grupe pojedinaca koji se odnose na međugeneracijske aktivnosti) kao i sportski klubovi, institucije i zainteresovane strane koje igraju vitalnu ulogu u pokretanju sportskih aktivnosti.

Naše istraživanje je bilo strukturirano u dva pod-dela: detaljni upitnici i pronicljivi intervjui sa ključnim akterima u sportskom pejzažu. Koristeći pristup zasnovan na vebu koji uključuje pitanja sa višestrukim izborom i kratkim tekstovima, efikasno smo angažovali ispitanike. Za one koji nemaju pristup onlajn, podelili smo štampane upitnike kako bismo obezbedili inkluzivnost. Pored toga, održani su intervjui jedan na jedan i otvorene diskusije sa predstavnicima omladinskih organizacija, sportskih klubova i pojedinaca.

Ukupno 181 ispitanik, uključujući decu, seniore, predstavnike sportskih klubova i potencijalne učesnike u pilot akcijama, dao je doprinos našem skupu podataka. Kroz njihove perspektive ispitali smo sadašnje bavljenje sportom, entuzijazam za međugeneracijske programe, kao i izazove i koristi povezane sa međugeneracijskim sportskim aktivnostima. Ovaj proces nam omogućava da sa empatijom razumemo individualna strahovanja i težnje, utirući put inkluzivnim strategijama za premošćavanje praznina.

Pristupite celom dokumentu ovde: IZVEŠTAJ O ISTRAŽIVANJU
Projekat ACROSS sufinansira Evropska unija, a sprovodi ga konzorcijum klubova i organizacija iz Grčke, Srbije i Severne Makedonije.