ACROSS – Transnacionalni početni sastanak za partnere

MoveIt je dovoljno ponosan da uđe u prvu fazu „ACROSS – Age: Connecting & Revitalizing thOughSportS“, projekta podržanog od strane Erasmus+ programa Evropske unije, gde učestvuju omladinske organizacije i sportski klubovi iz Grčke (MoveIt i A.C. Panorama), Srbije ( NVO Libero i B.C. Gro-Basket) i Severna Makedonija (NVO Idea i S.C. Aek Delfini), pri čemu je MoveIt vodeći partner konzorcijuma, udružuju snage da promovišu sport kao sredstvo međugeneracijskog dijaloga i podstiču međugeneracijsko razumevanje i doživotno učenje kroz sportske.

Projekat će započeti mapiranjem kapaciteta omladinskih organizacija aktivnih u sportu i sportskih klubova u uključivanju starijih u programe obuke dece/omladinskih akademija, kao i izazova/prepreka u aktivnom bavljenju sportom iz perspektive starije osobe i nastaviće sa razvojem metodologija zasnovanih na dokazima za međugeneracijske programe obuke. Na kraju, partneri će koristiti ove preporuke u zagovaranju važnosti međugeneracijskog dijaloga kroz sport prema svim relevantnim akterima.

Prvi transnacionalni početni sastanak za partnere održan je u Skoplju, Severna Makedonija, od 4. do 7. juna, gde su partneri imali priliku da finaliziraju cilj projekta i konkretne ciljeve, mapiraju sopstvene kapacitete i trenutnu praksu i definišu obim projekta. istraživanja koja će poslužiti kao osnova za izradu mapa i metodologija.

Ostanite sa nama za još!