Ο λόγος σε σένα!

Δεν έχει σημασία τι λένε τα κείμενα … H φωνή των αληθινών ανθρώπων είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά! Στη σελίδα αυτή θα βρεις γραπτές ή βιντεοσκοπημένες δηλώσεις σχετικά με την εμπειρία συμμετεχόντων σε διαγενεακές δραστηριότητες, οι οποίες βασίστηκαν στον Οδηγό “ACROSS”.

Ας δούμε τι έχουν να μας πουν!

Το έργο «ACROSS – Growing Young Through Sport» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.