Προτάσεις

Αυτές οι προτάσεις αποτελούν μέρος του έργου “ACROSS – Age: Connecting & Revitalizing through Sports”, το οποίο υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια συλλογική προσπάθεια της Κοινοπραξίας του έργου, που αποτελείται από τις ΜΚΟ “Move It” (Ελλάδα), “Libero” (Σερβία) και “Idea” (Βόρεια Μακεδονία), καθώς και από τα αθλητικά σωματεία “AC Panorama” (Ελλάδα), “GroBasket” (Σερβία) και “SC Aleks-Delfini” (Βόρεια Μακεδονία).

Για την ανάπτυξη αυτών των προτάσεων, η Κοινοπραξία μας πραγματοποίησε εκτενή έρευνα και ανάλυση. Συλλέξαμε δεδομένα μέσω online έρευνας και αποκτήσαμε πολύτιμα σχόλια από δραστηριότητες πιλοτικού χαρακτήρα που περιλάμβαναν παιδιά, ηλικιωμένους και παρόχους αθλητικών δραστηριοτήτων. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες στόχοι και να τονίσουμε τα τεράστια οφέλη των διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων ως ισχυρό εργαλείο για την προώθηση του διαγενεακού διαλόγου.

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

→ Προώθηση των ωφελειών του διαγενεαλογικού αθλητισμού σε όλες τις ομάδες στόχου

Προτρέπουμε τις τοπικές και εθνικές αρχές, αθλητικούς συλλόγους και αθλητικές ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα, ιδρύματα για τους ηλικιωμένους και όλους τους σχετικούς φορείς, να προωθήσουν τον ευεργετικό χαρακτήρα του διαγενεακού αθλητισμού υπό το πρίσμα της προώθησης του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των γενεών. Προβάλετε τα κοινωνικά, σωματικά και ψυχικά οφέλη για να δημιουργήσετε ενδιαφέρον σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

→ Δημιουργία δεσμών και διαύλων συνεργασίας μεταξύ αθλητικών συλλόγων και ιδρυμάτων για τους ηλικιωμένους

Ενθαρρύνουμε όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να οικοδομήσουν δεσμούς και να δημιουργήσουν κανάλια συνεργασίας με αθλητικούς συλλόγους προκειμένου να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να επιτύχουν τον διαγενεακό διάλογο μέσω του αθλητισμού.

→ Ενθάρρυνση της συμπερίληψης αθλητικων δραστηριοτητων μεταξύ γενεών στον τακτικο προγραμματισμό των αθλητικών σωματείων και εμπλεκόμενων φορέων.

Προτρέπουμε όλα τα αθλητικά σωματεία και ομοσπονδίες να ενσωματώσουν διαγενεακές δραστηριότητες στο τακτικό πρόγραμμα τους. Με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζουμε την έλλειψη ευκαιριών και προάγουμε την κατανόηση και τη συνεργασία σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Αυτοί οι φορείς γίνονται υπέρμαχοι του διαγενεακού διαλόγου μέσω του αθλητισμού.

→ Λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ηλικιωμένων σε αθλητικές δραστηριότητες

Προτρέπουμε τις αρχές να υποστηρίξουν τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις στη διαδικασία μετασχηματισμού τους σε παρόχους διαγενεακών αθλημάτων με σκοπο να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ηλικιωμένων σε τέτοιες δραστηριότητες. Βοηθώντας την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων στον αθλητισμό αφαιρώντας εμπόδια, βελτιώνοντας τις υποδομές και προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη γίνεται ισότιμη η πρόσβαση στα οφέλη του αθλητισμού που προωθεί την υγιή γήρανση και την κοινωνική ένταξη.

Πρόσβαση στο πλήρες έγγραφο ΕΔΩ!

Το έργο «ACROSS – Growing Young Through Sport» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.