Έρευνα

Tα αθλήματα μεταξύ γενεών φαίνεται να είναι «αχαρτογράφητα νερά» ακόμα και στις μέρες μας. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να διεξαγάγουμε τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική έρευνα με στόχο παιδιά, ηλικιωμένους, εκπροσώπους αθλητικών σωματείων και συλλόγων, προκειμένου να χαρτογραφήσουμε την τρέχουσα γενική ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό, το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε προγράμματα μεταξύ των γενεών και την προοπτική τους σχετικά με προκλήσεις και οφέλη των αθλημάτων μεταξύ γενεών. Η προσπάθειά μας επικεντρώθηκε στο να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την άποψή τους,

να προσδιορίσουμε τις δυσκολίες και τους φόβους του καθενός από τα επιμέρους δείγματα και να βρούμε έναν τρόπο να τους ξεπεράσουμε και να εμπλέξουμε τις ομάδες-στόχους σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Συνδυάζοντας τις δυσκολίες και τις επιθυμίες νέων και ηλικιωμένων μαζί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι αθλημάτων, θέσαμε τη βάση για την ανάπτυξη σχετικών μεθοδολογιών και κατευθυντήριων γραμμών στον Οδηγό ACROSS, προκειμένου να προωθήσουμε τα αθλήματα μεταξύ των γενεών και να εμπλέκουμε περισσότερους ανθρώπους σε τέτοια δραστηριότητες.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΔΩ!

Το έργο «ACROSS – Growing Young Through Sport» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.