Истражување

Истражување Меѓугенерациските спортови се чини дека се „неоткриени води“ и денес. Поради оваа причина, решивме да спроведеме и квантитативно и квалитативно истражување насочено кон децата, постарите лица, претставниците на спортските клубови и здруженија со цел да ја мапираме нивната моментална општа вклученост во спортот, нивниот интерес за учество во меѓугенерациски програми и нивната перспектива во однос на предизвиците и предностите. на меѓугенерациските спортови.

Се обидовме подобро да го разбереме нивното гледиште, да ги дефинираме тешкотиите и стравовите на секој поединечен примерок и да најдеме начини да ги надминеме и да ги вклучиме целните групи во овој вид на активност. Со комбинирање на тешкотиите и желбите на младите и постарите со предизвиците со кои се соочуваат спортските власти, ја поставивме основата за развој на релевантни методологии и упатства во нашиот водич ACROSS, со цел да се промовираат спортовите меѓу генерациите и да се вклучат што повеќе луѓе. колку што е можно во такви активности.

ИСТРАЖУВАЊЕТО ПРЕВЗЕМЕТЕ ОВДЕ!

Проектот „ACROSS – Growing Young Through Sport“ е кофинансиран од Европската Унија.