Вие го имате зборот!

Без разлика што можат да кажат зборовите…гласовите на вистинските луѓе се оние што ќе направат разлика! На оваа страница можете да најдете писмени или визуелни изјави за искуството на учесниците во меѓугенерациските активности врз основа на Водичот „ACROSS“.

Ајде да видиме што имаат да кажат!

Проектот „ACROSS – Growing Young Through Sport“ е кофинансиран од Европската Унија.