Партнери

Партнери

На оваа страница можете да најдете информации за партнерите на проектот „ACROSS“.

Име: Move It

Земја: Грција

Име: Libero

Земја: Србија

Име: Idea

Земја: Северна Македонија

Име: A.C. Panorama

Земја: Грција

Име: GroBasket

Земја: Србија

Име: S.C. Alex-Delfini

Земја: Северна Македонија

Проектот „ACROSS – Growing Young Through Sport“ е кофинансиран од Европската Унија.